0
  • โปรโมชั่น
  • ดนตรีไทย
  • วงเครื่องสายปี่ชวา
  • พิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ไทย
  • ตะโพนมอญ
  • ซอสามสาย
  • วันวิสาขบูชา
Online: 5 user(s)
วงปี่พาทย์
หมวด วงปี่พาทย์ (8 รายการ)
Date: 19-05-2018 Views: 1638
วงปี่พาทย์ชาตรี WongBheePhat Chatri
Code : 095BAND01
มีเครื่องดนตรี 6 ชนิด
฿19,465.-
฿22,900 -15%
You Save : ฿3,435 .-
Add to cart
วงปี่พาทย์ชาตรี WongBheePhat Chatri
ฆ้องคู่โนราทองลงหิน ซอล/เร KongNora StoneBrass SetBox KeyG+D
Code : 55SAMKNNT001
฿6,460.-
฿7,600 -15%
วงปี่พาทย์ชาตรี WongBheePhat Chatri
กลองตุ๊กไม้ขึงหมุด 10inch 1 คู่ Klong Tuk 10inch
Code : 55SAMDMTK005
฿4,250.-
฿5,000 -15%
วงปี่พาทย์ชาตรี WongBheePhat Chatri
ปี่นอกไม้ชิงชัน+ลิ้น BheeNok Rosewood+Reed 32cm.
Code : 55SAMPENK002
฿2,252.-
฿2,650 -15%
วงปี่พาทย์ชาตรี WongBheePhat Chatri
กลองโทนไม้สะเดา KlongToan Neemwood 9x15inch
Code : 55SAMDMTM005
฿2,975.-
฿3,500 -15%
วงปี่พาทย์ชาตรี WongBheePhat Chatri
กลองโทนไม้สะเดา KlongToan Neemwood 8x15inch
Code : 55SAMDMTM005
฿2,975.-
฿3,500 -15%
วงปี่พาทย์ชาตรี WongBheePhat Chatri
ฉิ่งลงหิน StoneChing 5.5cm. #M
Code : 55SAMCHCH002
฿552.-
฿650 -15%

วงปี่พาทย์
วงปี่พาทย์เครื่องเดี่ยว WongBheePhat KhrueangDiao
วงปี่พาทย์เครื่องเดี่ยว WongBheePhat KhrueangDiao
Code : 090BAND01
฿74,885-
฿88,100 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
วงปี่พาทย์เครื่องคู่ WongBheePhat KhrueangKhu
วงปี่พาทย์เครื่องคู่ WongBheePhat KhrueangKhu
Code : 090BAND02
฿130,432-
฿153,450 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ WongBheePhat KhrueangYai
วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ WongBheePhat KhrueangYai
Code : 091BAND01
฿186,787-
฿219,750 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
วงปี่พาทย์นางหงส์ WongBheePhat Nanghong
วงปี่พาทย์นางหงส์ WongBheePhat Nanghong
Code : 092BAND01
฿116,705-
฿137,300 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
วงปี่พาทย์มอญเครื่องเดี่ยว WongBheePhat MonDiao
วงปี่พาทย์มอญเครื่องเดี่ยว WongBheePhat MonDiao
Code : 092BAND02
฿278,332-
฿327,450 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
วงปี่พาทย์มอญเครื่องคู่ WongBheePhat Mon KhrueangKhu
วงปี่พาทย์มอญเครื่องคู่ WongBheePhat Mon KhrueangKhu
Code : 093BAND01
฿429,887-
฿505,750 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
วงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ WongBheePhat Mon KhrueangYai
วงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ WongBheePhat Mon KhrueangYai
Code : 094BAND01
฿519,987-
฿611,750 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
วงปี่พาทย์ชาตรี WongBheePhat Chatri
วงปี่พาทย์ชาตรี WongBheePhat Chatri
Code : 095BAND01
฿19,465-
฿22,900 -15%
มีสินค้า
ดูรายละเอียด
บริการลูกค้า
แลนด์โก้
ติดต่อเรา
Tel : (+66)02-890-8434, (+66)02-890-8820
Fax : (+66)02-890-8580, (+66)02-890-8711
E-mail : landwin@landco-sportland.com
หุ้นส่วนทางธุระกิจ
Effortless Shopping